Bank Centralny a polityka pieniężna

Polityka pieniężna zaliczana jest do działu polityki gospodarczej. Jednym z głównych jej założeń jest utrzymanie niskiego poziomu inflacji. Dzięki temu można osiągnąć stabilność wszystkich cen. Polityka pieniężna pełni także inne funkcje, w tym regulacyjne. Zajmuje się bowiem kontrolą obiegu pieniądza w gospodarce.

Jest to o tyle istotne, że nadmiar pieniądza w obrocie powoduje wzrost cen. Z kolei zbyt mała ilość pieniądza stanowi zagrożenie recesją i deflacją. Instytucją, która zajmuje się polityką pieniężną jest Bank Centralny. Chcąc zapewnić właściwy rozwój gospodarki, banki centralne muszą zadbać o odpowiednią ilość pieniądza w obiegu. Strategia polityki pieniężnej powinna także uwzględniać kurs walut, ponieważ ma to wpływ na inflację.

Założenia polityki pieniężnej są realizowane za pomocą zróżnicowanych mechanizmów. Są to stopy procentowe, rezerwy obowiązkowe oraz operacje otwartego rynku. Warto pamiętać, że wysokość stóp procentowych odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce. Mają one wpływ m.in.

na cenę kredytów bankowych. Ponadto, jeśli Bank Centralny ustalił wysokie stopy procentowe, obserwuje się niższy popyt na kredyty bankowe. Spowodowane jest to obawą o wysokie koszty spłaty pożyczki. Skutkiem tego jest mniejsza ilość pieniądza w obrocie. Konsekwencje są odczuwalne dla niemal wszystkich przedsiębiorców, bowiem znacznie trudniej można wówczas pozyskać klientów na oferowane produkty lub usługi.

.