Dlaczego Bank Centralny jest niezależny?

https://szlachetka.com.pl/outsourcing-kadr-plac/

Jednym z wymogów Unii Europejskiej jest zapewnienie Bankom Centralnym pełnej niezależności. Dzięki temu istnieje możliwość zachowania pełnej stabilności cen. Na decyzje Banku Centralnego nie ma wpływu rząd. Dotyczy to również tych sytuacji, w których politycy nie zgadzają się z działaniami Banku Centralnego.

Czym jest to spowodowane? W niektórych przypadkach istnieje ryzyko, że w sytuacji wyboru między krótkoterminowym wzrostem gospodarczym a utrzymaniem cen na stałym poziomie, rząd może zdecydować się na wzrost gospodarczy. Dzięki Bankom Centralnym, wybór ten nie zostanie zrealizowany. Decyzja ta może mieć korzystny wpływ na długoterminową sytuację gospodarki. W sytuacji deficytu budżetowego, rząd może zechcieć dodrukować więcej pieniędzy.

Nie wpłynie to jednak korzystnie na stabilność cen. Bank Centralny ma jednak możliwość przeciwstawienia się tej decyzji. Niezależność Banków Centralnych jest zachowana poprzez wyłączność w emisji pieniądza oraz realizowaniu polityki pieniężnej. Istotne jest, żeby każda ta instytucja państwowa, dokładnie określiła strategię polityki pieniężnej oraz sposoby na utrzymanie stabilności cen.

.