Stabilność cen

Na legitymacjach studenckich oraz banknotach znajdują się hologramy nie do podrobienia Rating Polski

Jednym z najbardziej istotnych celów banków centralnych jest dążenie do utrzymania stabilności cen. Uważa się, że dzięki stabilności cen można przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej, a jednocześnie wpływa się na podniesienie jakości życia obywateli. W jaki sposób można utrzymać stabilność cen? Najważniejszą kwestią jest zapobieganie długotrwałej deflacji oraz inflacji.

Banki centralne tłumaczą, że dążenie do zachowania stabilności cen ma także wiele innych zalet. W szczególności dotyczy to konsumentów i przedsiębiorstw, ponieważ mają możliwość podejmowania właściwych decyzji konsumpcyjnych. Kraje, które chcą pozyskać inwestorów powinny zadbać o odpowiednią politykę monetarną, która umożliwi zachowanie stabilnych cen i niski poziom inflacji.

W przypadku wysokiej inflacji inwestorzy nie podejmują ryzyka inwestycyjnego. Z kolei pieniądze inwestują w dobra trwałe, takie jak np. nieruchomości czy złoto.

Takie działanie nie sprzyja konsumpcji oraz hamuje rozwój gospodarki. Stabilne wskaźniki ekonomiczne powodują, że rynek jest przewidywalny i nie zachodzą na nim dynamiczne zmiany. Z tego powodu inwestowanie jest prostsze i nie zachodzi ryzyko przeprowadzania radykalnych zmian w przedsiębiorstwie lub sposobie prowadzenia działalności.

W przypadku braku stabilności cenowej i gwałtownych ruchów wskaźników gospodarczych, zaburzona jest równowaga pomiędzy wartością dóbr materialnych a pieniężnych. Przyczynia się to do powstawania nierówności społecznych..

likwidator szkód